10. sierpnia 2018 · Możliwość komentowania Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Biznesplanów w dniu 29.06.2018. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

W czasie posiedzenia ocenie poddano 3 inicjatywy: Polak&Polak non profit sp z o.o.; Pyszne Soho non profit sp. z o.o. oraz Fundacja EcoHub.

Decyzją Komisji Oceny Biznesplanów, po rozpatrzeniu odwołania w dn. 16.07.2018, wszystkim tym nowotworzącym się podmiotom przyznano dotacje na utworzenie łącznie 11 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w łącznej wysokości 152 800 zł oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej w łącznej wysokości 61 200 zł.

Komentowanie zostało zamknięte.