10. września 2018 · Możliwość komentowania Zapraszamy do współpracy trenerów i doradców została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Stowarzyszenie BORIS w związku z realizacja dwóch projektów: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” oraz „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza do składania ofert na prowadzenie doradztwa i szkoleń dla uczestników w/w projektów w okresie 2016-2019.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia Formularz oferty i przesłania go wraz z życiorysem (CV) potwierdzającym posiadane doświadczenie i kwalifikacje drogą mailową na adres: agnieszka@boris.org.pl.

Zespół BORIS

Komentowanie zostało zamknięte.