24. września 2018 · Możliwość komentowania Decyzja Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 21.09.2018. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

W czasie posiedzenia Komisji Oceny Biznesplanów w dniu 21 września 2018 r. ocenie
poddano 2 inicjatywy: Datco sp. z o.o. i BoxLife sp. z o.o.-spółka w organizacji.
Decyzją Komisji Oceny Biznesplanów przyznano obydwu podmiotom dotacje oraz wsparcie
pomostowe na utworzenie po 5 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym.
Łączna wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego – dotacji i wsparcia pomostowego
wyniesie 192 000 zł.

Komentowanie zostało zamknięte.