Wszystkich zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej zachęcamy do zapoznania się z największą w Polsce biblioteką publikacji, których tematyką jest ekonomia społeczna, spółdzielczość, przedsiębiorczość społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalne, partycypacja społeczna i inne pokrewne tematy.

Publikację mają swoje wersje elektroniczne z linkami, zachęcając do czytania i dzielenia się z innymi zainteresowanymi osobami. Polecamy lekturę i wzbogacenie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej.

BIBLIOTEKA EKONOMII SPOŁECZNEJ