01. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Zakończenie projektu OWES w subregionie warszawsko – zachodnim została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Z dniem 31.03.2019 zakończyliśmy realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim. W związku z tym zamknięte zostało biuro OWES w Opaczy.

Osoby zainteresowane działaniami w ramach ekonomii społecznej zapraszamy do udziału w kolejnym realizowanym przez nas projekcie „Lokalny Ośrodek Wsparcia ekonomii społecznej – subregion żyrardowski”. Więcej informacji –
Doradczyni Kluczowa Katarzyna Bryczkowska: katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl  tel.: 502 668 161

28. marca 2019 · Możliwość komentowania Zapraszamy do współpracy doradców i trenerów OWES została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Stowarzyszenie BORIS w związku z realizacją dwóch projektów: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion żyrardowski” oraz „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza do składania ofert na prowadzenie doradztwa i szkoleń dla uczestników w/w projektów w okresie 2019 – 2022.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia Formularz oferty i przesłania go wraz z życiorysem (CV) potwierdzającym posiadane doświadczenie i kwalifikacje drogą mailową na adres: agnieszka@boris.org.pl lub magdalena.pachel@boris.org.pl

Zespół BORIS

28. marca 2019 · Możliwość komentowania Decyzja Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 25.03.2019. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

W dniu 25 marca 2019 r decyzją Komisji Oceny Biznesplanów przyznano Datco sp. z o.o. dotacje oraz wsparcie pomostowe na utworzenie 2 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Łączna wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego – dotacji i wsparcia pomostowego wyniesie 39 200 zł.

24. września 2018 · Możliwość komentowania Decyzja Komisji Oceny Biznesplanów z dnia 21.09.2018. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

W czasie posiedzenia Komisji Oceny Biznesplanów w dniu 21 września 2018 r. ocenie
poddano 2 inicjatywy: Datco sp. z o.o. i BoxLife sp. z o.o.-spółka w organizacji.
Decyzją Komisji Oceny Biznesplanów przyznano obydwu podmiotom dotacje oraz wsparcie
pomostowe na utworzenie po 5 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym.
Łączna wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego – dotacji i wsparcia pomostowego
wyniesie 192 000 zł.

10. września 2018 · Możliwość komentowania Zapraszamy do współpracy trenerów i doradców została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Stowarzyszenie BORIS w związku z realizacja dwóch projektów: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” oraz „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 serdecznie zaprasza do składania ofert na prowadzenie doradztwa i szkoleń dla uczestników w/w projektów w okresie 2016-2019.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zapraszamy do wypełnienia Formularz oferty i przesłania go wraz z życiorysem (CV) potwierdzającym posiadane doświadczenie i kwalifikacje drogą mailową na adres: agnieszka@boris.org.pl.

Zespół BORIS

10. sierpnia 2018 · Możliwość komentowania Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Biznesplanów w dniu 29.06.2018. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

W czasie posiedzenia ocenie poddano 3 inicjatywy: Polak&Polak non profit sp z o.o.; Pyszne Soho non profit sp. z o.o. oraz Fundacja EcoHub.

Decyzją Komisji Oceny Biznesplanów, po rozpatrzeniu odwołania w dn. 16.07.2018, wszystkim tym nowotworzącym się podmiotom przyznano dotacje na utworzenie łącznie 11 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w łącznej wysokości 152 800 zł oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej w łącznej wysokości 61 200 zł.