Państwa opinie są dla nas ważne. Informujemy o możliwości złożenia wniosku, wniesienia skargi lub pochwały na działania związane z realizacją projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim.

Wnioski, skargi i pochwały można składać:

  • e-mail: owes@boris.org.pl
  • telefonicznie: 22 620 31 92
  • pocztą lub osobiście w biurze projektu przy ul. Wareckiej 4/6, 00-041 Warszawa