Szanowni Państwo, wszelkie uwagi związane z pracą Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz jakości usług wsparcia OWES do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można zgłaszać dzwoniąc pod wskazany numer telefonu lub na wskazany adres e-mail.

Wnioski, skargi i pochwały można składać:

  • e-mail: owes@boris.org.pl
  • telefonicznie: 22 620 31 92
  • pocztą lub osobiście w biurze projektu przy ul. Wareckiej 4/6, 00-041 Warszawa