Oferujemy zarówno szerokie wsparcie merytoryczne środowisk zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz ekonomii społecznej, jak i specjalistyczne doradztwo dla osób i podmiotów chcących założyć i prowadzić PES/PS. Zwracając się do nas, możecie liczyć na:

 • pomoc animatora w nawiązywaniu relacji między lokalnymi partnerami (np. Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zakładami Aktywności Zawodowej)
 • opracowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, w tym
  • wsparcie specjalistów w zakładaniu i prowadzeniu PES/PS (np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą), w tym ekspercką pomoc m.in. w:
   • opracowaniu biznesplan
   • finansowo – prawnych aspektach rejestrowania i prowadzenia PES/PS
   • finansowo – prawnych aspektach tworzenia miejsc pracy i zatrudniania w PES/PS
   • prowadzeniu działalności w ramach PES/PS
  • zapewnienie możliwości ubiegania się o dotację z projektu na utworzenie miejsca pracy lub wsparcie pomostowe (wysokość dotacji średnio ok. 10 tys zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego średnio ok. 1300 zł na miejsce pracy przez max. 6 miesięcy)
  • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z ewentualnymi kontrahentami, lokalnymi partnerami

Tu dostępny jest schemat graficzny ścieżki wsparcia.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z animatorami OWES: Zbigniew Wejcman (zbyszekw@boris.org.pl), Stanisława Retmaniak (stanislawa.retmaniak@boris.org.pl) lub zadzwoń do Stowarzyszenia BORIS 22 620 31 92 w. 18.