Oferujemy zarówno szerokie wsparcie merytoryczne środowisk zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz ekonomii społecznej, jak i specjalistyczne doradztwo dla osób i podmiotów chcących założyć i prowadzić PES/PS. Zwracając się do nas, możecie liczyć na:

 • pomoc animatora w nawiązywaniu relacji między lokalnymi partnerami (np. Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zakładami Aktywności Zawodowej)
 • opracowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, w tym
  • wsparcie specjalistów w zakładaniu i prowadzeniu PES/PS (np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą), w tym ekspercką pomoc m.in. w:
   • opracowaniu biznesplan
   • finansowo – prawnych aspektach rejestrowania i prowadzenia PES/PS
   • finansowo – prawnych aspektach tworzenia miejsc pracy i zatrudniania w PES/PS
   • prowadzeniu działalności w ramach PES/PS
  • zapewnienie możliwości ubiegania się o dotację z projektu na utworzenie miejsca pracy lub wsparcie pomostowe (wysokość dotacji średnio ok. 10 tys zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego średnio ok. 1300 zł na miejsce pracy przez max. 6 miesięcy)
  • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z ewentualnymi kontrahentami, lokalnymi partnerami

Tu dostępny jest schemat graficzny ścieżki wsparcia.

 

OFERTA SZKOLENIOWA RODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ przy STOWARZYSZENIU BORIS

Jakie wsparcie oferujemy?

 1. Wsparcie na różnych etapach rozwoju organizacji

Oferujemy zarówno szerokie wsparcie merytoryczne środowisk zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz ekonomii społecznej, jak i specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla osób oraz podmiotów chcących założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES) czy przedsiębiorstwo społeczne (PS). Zwracając się do nas, możecie liczyć na:

 • pomoc animatora w nawiązywaniu relacji między lokalnymi partnerami (np. Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zakładami Aktywności Zawodowej)
 • opracowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, w tym
  • wsparcie specjalistów w zakładaniu i prowadzeniu PES/PS (np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą), w tym ekspercką pomoc m.in. w:
  • opracowaniu biznesplan
  • finansowo – prawnych aspektach rejestrowania i prowadzenia PES/PS
  • finansowo – prawnych aspektach tworzenia miejsc pracy i zatrudniania w PES/PS
  • prowadzeniu działalności w ramach PES/PS
 • zapewnienie możliwości ubiegania się o dotację z projektu na utworzenie miejsca pracy lub wsparcie pomostowe (wysokość dotacji do ok. 14 tys. zł na 1 miejsce pracy, wysokość wsparcia pomostowego do ok. 800 zł na miejsce pracy przez max. 6 miesięcy)
 • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z ewentualnymi kontrahentami, lokalnymi partnerami

 2 . Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradcze

Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleń i doradztwa, które oferujemy w ramach OWES. Po zbadaniu potrzeb szkoleniowych jesteśmy w stanie budować ścieżki szkoleniowo – doradcze dopasowane do Państwa potrzeb.

Szkolenia i doradztwo, które standardowo świadczy OWES obejmują tematykę:

 • powołanie PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
  prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES),
  • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • aspekty prawne (np. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o spółdzielniach socjalnych), aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,
  • tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.),
  • budowanie powiązań kooperacyjnych,
  • restrukturyzacja działalności,
  • lokalne strategie i rady działalności,
  • zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym,
  • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.”

Kto może skorzystać z naszych usług?

 • Przedstawicieli JST, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, WTZ, CIS i KIS zainteresowanych wspólna pracą nad rozwojem ekonomii społecznej i tworzeniem miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem, które chcą podjąć aktywność zawodową w przedsiębiorstwach społecznych
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność ekonomiczną oraz tworzyć miejsca pracy (zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia OWES?

Krok pierwszy: podjąć decyzję o rozpoczęciu działania w sferze ekonomii społecznej: powołania spółdzielni socjalnej, utworzenia miejsc pracy w ramach działalności gospodarczej organizacji pozarządowej, utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Krok drugi: skontaktować się z jednym z pracowników OWES BORIS:

Animatorka Stanisława Retmaniak: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl; telefon: 884 883 148

Doradczyni Kluczowa Katarzyna Bryczkowska: katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl  tel.: 502 668 161

Stowarzyszenie BORIS

Ul. Warecka 4/6

00-040 Warszawa

Tel. 22 620 31 92 w.18

ZAPRASZAMY !

Poniżej przedstawiamy wykaz przykładowych szkoleniowych programów ramowych. Zaznaczamy, że szkolenia dopasowujemy do państwa potrzeb.

 

ROZDZIAŁ 1.

Oferta szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach OWES  BORIS/FISE Wykaz programów ramowych w podziale na odbiorców

 1. a) Szkolenie – Ekonomizacja NGO

„Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wzmocnieniu ekonomicznym i rozwoju NGO, ale wstydziliście się zapytać”

 Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza serdecznie na spotkanie doradcze.

Kogo zapraszamy? Przedstawicielki i przedstawicieli NGO

Po co?

Żeby przekazać i wzmocnić Waszą wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków i uniezależniania się od dotacji.

Jakie zagadnienia poruszymy? 

 • rozwijania działalności odpłatnej lub gospodarczej,
 • przekształcenia się w Przedsiębiorstwo Społeczne (PS),
 • rejestracji spółki z o.o. non profit lub spółdzielni socjalnej,
 • pozyskania wsparcia doradczo-szkoleniowego,
 • pozyskania dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w PS dla osób wykluczonych i marginalizowanych,
 • możliwości skorzystania z naszego profilowanego, przyjaznego i bezpłatnego wsparcia w w.w. zakresie.

 

Kiedy się widzimy?…………………. od. 16:00 do 19:00

Gdzie zapraszamy? Do siedziby Stowarzyszenia BORIS, ul. Warecka 4/6, wejście od Kubusia Puchatka

Wasze zgłoszenia przyjmują:

 Stanisława Retmaniak

Animatorka OWES Zachód

tel.: 884 883 148

stanislawa.retmaniak@boris.org.pl

 Katarzyna Bryczkowska

Doradczyni Kluczowa OWES Zachód

tel.: 502 668 161

katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl

 

 1. b) Szkolenie – Ekonomizacja NGO

 Jak ekonomizować działania organizacji – zagadnienia wstępne

 Cele spotkania:

Osoby uczestniczące:

 • Dowiedzą się po co podejmować działania w stronę ekonomizacji części zadań organizacji.
 • Dowiedzą się od czego i jak zacząć ekonomizację w NGO
 • Poznają podstawowe formy przez które mogą się ekonomizować.

Metoda pracy: wykład, dyskusja, omówienie przykładów

Termin i czas trwania: minimum 3 godziny

Program ramowy spotkania

 

Lp. Zagadnienia
1. Przywitanie, zapoznanie się, wstępne formalności
2. Wszystko zaczyna się w głowie czyli decyzja Zarządu: Po co się ekonomizować? Czy i kto się tym zajmie w naszej organizacji?
3. Analiza zasobów wewnętrznych i potencjału organizacji pod kontem działań ekonomicznych.
4. Diagnoza otoczenia organizacji oraz runku w kontekście potrzeb i nisz, które mogłyby być zaspokojone przez działania organizacji.
5. Plan działania i realizacja czyli: Kto zarządza i dba o klientów? Co dokładnie oferujemy i w jakiej cenie? W jaki sposób zadbamy o płynność przedsięwzięcia?
6. Wybór formy ekonomizacji jako jeden z elementów planowania – czyli jaka forma byłaby dla organizacj najbardziej korzystna w momencie startu.

Prowadząca: Katarzyna Bryczkowska, Doradczyni Kluczowa OWES Zachód, Stowarzyszenie BORIS.

 

 1. Szkolenie – Współpraca z wolontariuszami w PES

 

 Jak współpracować z wolontariuszami

 Cel spotkania:

Wzmocnienie wiedzy na temat. współpracy z wolontariuszami

Metoda pracy: wykład, dyskusja, omówienie przykładów

Termin i czas trwania: 3 godziny

Program ramowy spotkania

 1. Formalności związane z obecnością Wolontariusza w naszej organizacji (omówienie podstawy prawnej, rozwiązań i przykładów dokumentów):
 2. o co MUSIMY zadbać?
 3. o co WARTO zadbać?

przerwa

 1. Dokumentowanie i rozliczanie pracy Wolontariuszy. Wystawianie zaświadczeń
 2. Partnerstwa i współorganizacja wolontariatu z innymi podmiotami
 3. Odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia

Prowadząca: Marta Walkowska-Lipko, Centrum Wolontariatu

 

 1. Warsztat dla PES – budujący relacje z OWES

Warsztat wzmacniający relacje i otwierający możliwości współpracy

Cele warsztatu

Osoby uczestniczące:

 • przyjrzą się wyzwaniom i potrzebom swojej organizacji oraz klientów oraz wymienią się doświadczeniami związanymi z ich codzienną pracą,
 • poznają możliwości wsparcia ze strony Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • wypracują koncepcję współpracy z udziałem Zespołu OWES.

Charakter spotkania

Spotkanie ma charakter interaktywny i nastawione jest na nawiązanie relacji oraz na  praktyczne podejście do tematu współpracy w szeroko rozumianym kontekście ekonomii społecznej.

Prowadzące: Katarzyna Bryczkowska Doradczyni Kluczowa OWES oraz Stanisława Retmaniak Animatorka OWES.

Termin i miejsce: …………………………..w godzinach 10:00-15:00

Adres: Stowarzyszenie BORIS, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka), Warszawa

Kontakt: Katarzyna Bryczkowska, Doradczyni Kluczowa OWES tel: 502 668 161,

katarzytna.bryczkowska@boris.org.pl

Program ramowy

Dnia………………….  w godzinach 10:00-15:00

Przerwy organizujemy w zależności od potrzeb grupy

 1. Część wstępna, zapoznanie się i ustalenie zasad pracy
 2. Część poświęcona wyzwaniom i potrzebom napotykanym w codziennej pracy,
 3. Część dotycząca możliwości odpowiedzi na niektóre potrzeby we wzajemnej kooperacji.
 4. Stworzenie planu konkretnej współpracy.
 5. Podsumowanie i zakończenie.

 

 1. Warsztat dla klientów i klientek OPS i PUP – potencjalnych beneficjentów OWES

 W drodze do zmian, warsztat wzmacniający poczucie własnej wartości w kontekście planów zawodowych skierowany do klientów pomocy społecznej realizowany w ramach działań OWES Zachód

 Cele warsztatu:

Osoby uczestniczące:

 • poznają rolę przekonań i nastawienia w realizowaniu planów,
 • wzmocnią świadomość swoich mocnych stron i osobistych zasobów i nauczą się o nich mówić,
 • wzmocnią umiejętności komunikacyjne w kontekście rozmów z pracodawcą,
 • zdobędą wiedzę na temat różnych aktorów rynku pracy, w tym podmiotów ekonomii społecznej.

Metody pracy: pracujemy metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki, jesteśmy nastawieni na praktykę, odnosimy się do konkretnych przykładów i zagadnień, które wnosi grupa. Przygotowujemy przydatny skrypt dla każdej osoby oraz zaświadczenia o odbytym warsztacie.

Liczba osób w grupie: od 6 do 16

Czas trwania: jeden dzień – 8 godzin z przerwami ustalanymi z grupą, w tym z jedną dłuższą na posiłek (nie organizujemy cateringu) – możliwość dopasowania czasu i programu do potrzeb grupy.

Trenerka: Katarzyna Bryczkowska, Doradczyni Kluczowa OWES Zachód, Stowarzyszenie BORIS, doświadczone trenerka, coach, doradczyni zawodowa.

Czas i miejsce warsztatu: Ustalamy na bierząco z zainteresowanymi instytucjami pomocy społecznej.  Jeśli jest zebrana grupa oraz sala do przeprowadzenia warsztatu, przyjeżdżamy na miejsce z materiałami. Jest możliwość organizacji warsztatu w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie.

 

Program ramowy

Czas trwania 8 godzin

 

Lp. Zagadnienia
1. Rejestracja uczestników, podpisanie listy itp.
2. Przywitanie, ustalenie zasad pracy, zapoznanie się
3. Wszystko zaczyna się w głowie – czyli rola przekonań i nastawienia w realizacji planów i marzeń.
4. Przerwa 10-15 minut
5. Poznaj swój potencjał – mocne strony, osiągnięcia, osobiste zasoby.

Postawa oferująca zamiast postawy proszącej w kontakcie z pracodawcą.

6. Przerwa  lunchowa 30 minut
7. Jak rozpoznać mocne strony i jak o nich mówić.

Autoprezentacja i zasady komunikacji w kontaktach w sferze zawodowej.

8. Przerwa 10-15 minut
9. Podmioty ekonomii społecznej jako element rynku pracy. Jawny i ukryty rynek pracy, jak się po nim poruszać? – podstawowe zasady.

Zakończenie warsztatu – podsumowanie, ankiety, zaświadczenia.

 

 1. Warsztat dla pracowników OPS

 

Rola ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w ujęciu praktycznym.

Szkolenie warsztatowe dla osób pracujących w pomocy społecznej.

Cel szkolenia

Uczestniczki i uczestnicy  szkolenia:

 • uporządkują i wzmocnią swoją wiedzę na temat ekonomii społecznej i jej podmiotów,
 • zobaczą jej użyteczność w pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, poznają dobre praktyki,
 • określą rolę i zadania służb socjalnych w lokalnym systemie wsparcia w drodze na rynek pracy .

Przebieg i metody pracy

Szkolenie ma charakter warsztatowy i nastawione jest na praktyczne i adekwatne do potrzeb osób uczestniczących podejście do tematu ekonomii społecznej.

Pierwszego dnia będziemy towarzyszyli klientom pomocy społecznej na kolejnych etapach drogi, którą krok po kroku muszą przebyć, aby podjąć i utrzymać pracę. Natomiast drugiego dnia będziemy szukali sojuszników pracowników socjalnych do współpracy na rzecz budowania podmiotów ekonomii społecznej. Rezultatem szkolenia będzie zdobycie aktualnych informacji dot. stanu ekonomii społecznej oraz dostrzeżenie korzyści wynikających z jej rozwoju, jak również opracowanie wstępnej propozycji działań OPS zmierzających do zwiększenie efektywności procesu reintegracji społeczno-zawodowej dzięki wykorzystania ekonomii społecznej.

Prowadząca: Doktor Izabela Rybka – ekspertka w zakresie pomocy społecznej oraz praktycznego wdrażania instrumentów Ekonomii Społecznej. Doświadczona trenerka.

Program ramowy szkolenia

I dzień 9:00-16:00

                               Etapy pracy z osobą bezrobotną – od motywowania do pracy oraz diagnozowania zasobów i problemów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Obiad ok. 12:30-13:00 (catering)

Przerwy kawowe w zależności od potrzeb grupy i trenerki

 1. Część wstępna, zapoznanie się i kontrakt szkoleniowy
 2. Praca socjalna i ekonomia społeczna – dlaczego razem a nie osobno?
 3. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi: cele, zasoby, problemy
 4. Metody pracy socjalnej z osobami pozostającymi poza rynkiem pracy – od pracy z jednostką i grupowej pracy socjalnej do aktywizowania i integrowania społeczności lokalnej
 5. Udział lokalnych podmiotów w aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych (mapa)
 6. Podmioty ekonomii społecznej na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej (np. Kluby Pracy, Kluby Integracji społecznej z treningiem pracy, Centra Integracji Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej) w świetle przepisów prawnych i dobrych praktyk
 7. Przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne: charakterystyka, korzyści, dobre praktyki
 8. Zamkniecie dnia.

II dzień 9:00-16:00

                               Ekonomia społeczna w lokalnym systemie wsparcia dla osób poszukujących pracy

Obiad ok. 12:30-13:00 (catering)

Przerwy kawowe w zależności od potrzeb grupy i trenerki

 1. Współpraca służb socjalnych z władzami samorządowymi
  1. Zadania i korzyści gminy, jej władz i mieszkańców
  2. Ekonomia społeczna w dokumentach samorządowych (strategiach rozwoju, programach, etc.)
 2. Wzajemne oczekiwania służb socjalnych i służb zatrudnienia
 3. Postawy i zaangażowanie mieszkańców oraz lokalnego biznesu – od wspierania podmiotów ekonomii społecznej po kupowanie ich produktów i usług
 4. Co dalej? Wstępny plan działań OPS na rzecz wykorzystania ekonomii społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych
 5. Podsumowanie szkolenia, zakończenie.

 

 1. Spotkania doradczo-biznesowe dla Liderów i Liderek PES

OWES  Zaprasza serdecznie!

– Na cykl spotkań rozwojowych, wzmacniających kompetencje menadżerskie ludzi zarządzajacych PES i PS

Szanowne Liderki i Szanowni Liderzy,

Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziały w cyklu kameralnych spotkań rozwojowych dla osób zarządzających Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstwami Społecznymi pt.: Rola liderki/lidera w pracy Zespołu

Spotkania będą miały charakter warsztatowo-coachingowy i będą dostosowane do Waszych potrzeb. Poniżej znajdziecie informację na temat pierwszego takiego spotkania, które odbędzie się już………… Kolejne będą ustalane w porozumieniu z osobami uczestniczącymi. Zagadnienia będą związane ściśle z tematami z obszaru zarządzania ludźmi w kontekście przedsiębiorczości społecznej.

Spotkania te służą wzmocnieniu kompetencji, rozwojowi własnej roli liderki/lidera oraz konstruktywnej wymianie spostrzeżeń i doświadczeń.

 Zapraszam niezwykle gorąco i czekam na Wasze zgłoszenia do ……

Katarzyna Bryczkowska

Doradczyni Kluczowa OWES Zachód

t: 502 668 161

e: katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl

 Cele spotkań.

Osoby uczestniczące:

 • przyjrzą się swoim zasobom i kompetencjom oraz wyzwaniom,
 • wzmocnią swoje umiejętności liderskie związane z delegowaniem, planowaniem, rozmowami z pracownikami,11
 • nauczą się rozwiązywać sytuacje trudne.

 

Prowadzi: Marta Lewandowska, ekspertka, trenerka, doradczyni. Doświadczona szefowa  przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Obecnie prezeska Fundacji Kultury Dialogu. Członkini Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego.

Metody pracy: pracujemy metodami warsztatowymi i coachingowymi, aktywizującymi uczestników i uczestniczki, nastawiamy się na praktykę i dialog, odnosimy się do konkretnych przykładów i oraz zagadnień, które wnosi grupa.

Liczba osób w grupie: od 6 do 14

Czas trwania: 6,5 godziny z przerwami ustalanymi wspólnie

Czas i miejsce najbliższego spotkania:………………., godzina 09:30 – 16:00 Stowarzyszenie BORIS, Warecka 4/6, wejście od Kubusia Puchatka, Warszawa

 

Program ramowy spotkania 1. „Rola liderki/lidera w pracy Zespołu”

 9:30 – 16:00

 

Lp. Zagadnienia
1. Rejestracja, podpisanie listy, poranna kawa,
2. Przywitanie, ustalenie zasad pracy, zapoznanie się.
3. Moja rola w zespole. Kto nadaje ton? Kto wyznacza granice? Budowanie relacji.
4. Styl zarządzania a komunikowania się z osobami z zespołu. Praktyczne narzędzia komunikacyjne i kierownicze.
5. Sytuacje, które są trudne dla liderki/lidera – analiza przykładów z grupy.
6. Podsumowanie. Zamknięcie dnia. Ustalenie tematyki i daty kolejnego spotkania.

 

 Program ramowy spotkania 2.

 9:00 – 16:00

 

Lp. Zagadnienia
1. Rejestracja, podpisanie listy, poranna kawa,
2. Analiza zadań rozwojowych.
3. Moja rola a delegowanie zadań.
4. Wzmocnienia pozytywne oraz motywacja i informacje zwrotne przekazywane pracownikom.
5. Sytuacje, które są trudne dla liderki/lidera w kontekście rozmów i zwracania uwagi pracownikom – analiza przykładów z grupy.
6. Podsumowanie. Zamknięcie dnia. Ustalenie tematyki i daty kolejnego spotkania (jeśli takie okaże się potrzebne).

  

Doradztwo specjalistyczne dla Grup Inicjatywnych oraz PES i JST

 

Lista zagadnień:

 1.Klauzule społeczne

 Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Kontekst spółdzielni socjalnych osób prawnych. Praktyczne aspekty dotyczące stosowania klauzul społecznych.

Ekspert: Tomasz Schimanek

 Istnieje możliwość dopasowania czasu i formy spotkania do potrzeb grupy.

 

 1. Spółdzielnie socjalne – aspekty prawno-organizacyjne

Prawne aspekty rejestracji oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób prawnych. Rejestracja, wymagane dokumenty, statut, zatrudnianie pracowników.

Ekspertka: Aleksandra Pęcherzewska  

 1. Finanse i analizy finansowe

 3.1.Doradztwo finansowe związane z szczegółową, pogłębioną analizą założeń biznesplanu. Stworzenie planu finansowego oraz prognoz i przełożenie go na język części finansowej biznesplanu. Przygotowanie ostatecznego planu finansowego.

Eksperci: Marta Grabowiecka-Zmorska, Andrzej Zawieska,

3.2. Analiza i planowanie przepływów pieniężnych, budowanie polityki sprzedażowej w oparciu o analizę wyników finansowych. Profesjonalizacja zadań. Wsparcie w finansowaych aspektach rozwoju PS.

Ekspertka: Marta Grabowiecka-Zmorska

 1. Marketing oraz marketing w internecie

Omówienie strategii promocji w odniesieniu do konkretnych problemów i potrzeb, strategia marketingowa i jak działać promocyjnie w PS, jak dojść do ceny odpowiedniej dla PS. Jak budować ofertę. Jak promować się w sieci i wykorzystywać portale społecznościowe.

Ekspert: Marcin Wójcik z NGO Biznes sp. z o.o.

 1. Prawne aspekty działania PES i PS

Tworzenie statutów  nowych PS, zmiany w statutach już istniejących PES,  przygotowanie dokumentów do KRS, rejestracja w KRS, wnoszenie poprawek do KRS. Umowy współpracy, umowy o pracę.

Eksperci: Mecenas Łukasz Lubowicki

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z animatorami OWES: Zbigniew Wejcman (zbyszekw@boris.org.pl), Stanisława Retmaniak (stanislawa.retmaniak@boris.org.pl) lub zadzwoń do Stowarzyszenia BORIS 22 620 31 92 w. 18.