Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa

Kontakt telefoniczny: poniedziałek, w godz. 12.00 – 16.00 oraz wtorek – piątek, w godz. 10.00 – 16.00

Numery telefonów: 22 624 02 80, 22 620 31 92, 22 890 94 49

Osoby do kontaktu:

Magdalena Pachel, koordynatorka projektu: magdalena.pachel@boris.org.pl

Agnieszka Iwaniak, koordynatorka projektu: agnieszka@boris.org.pl,

Animatorka Stanisława Retmaniak: stanislawa.retmaniak@boris.org.pl; telefon: 884 883 148

Doradczyni Kluczowa Katarzyna Bryczkowska: katarzyna.bryczkowska@boris.org.pl  tel.: 502 668 161


Pozostali realizatorzy projektów OWES w subregionach: m.st. Warszawa, warszawsko – wchodnim i warszawsko – zachodnim, żyrardowskim:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)