Jako przedstawiciele i przedstawicielki społeczności lokalnych (samorządów, organizacji i instytucji lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej, grup obywatelskich) oraz Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej na subregion warszawski,deklarujemy współpracę na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczności lokalnych gmin naszego subregionu w latach 2015-2020.

Opieramy się na dotychczasowych doświadczeniach współpracy w ramach Forum Ośrodków Pomocy Społecznej, Partnerskiej Gminy, mazowieckiej sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, wspólnych działaniach na rzecz rozwoju aktywności lokalnej w poszczególnych gminach, wdrażania OWES w latach 2009-2015.

Deklarujemy współpracę w ramach rozwoju inicjatyw społeczno-ekonomicznych w każdej gminie, ale też wzajemne wzmacnianie się, wymianę doświadczeń między gminami. OWES deklaruje wsparcie merytoryczne – eksperckie, networkingowe, organizacyjne.

Deklarowane działania zgodne są z lokalnymi dokumentami strategicznymi (strategie rozwoju gmin, strategie rozwiązywania problemów społecznych, strategie zrównoważonego rozwoju itd.) i Planem rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu (2014-2020).

Lista środowisk współpracująca w ramach sieci na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego :

  • Brwinów
  • Puszcza Mariańska
  • Legionowo
  • Wygoda
  • Bolimów
  • Otwock
  • Warszawa Białołęka
  • Góra Kalwaria
  • Warszawa Włochy
  • Mszczonów